top of page

INDFLYTNING

GODE RÅD VED INDFLYTNING

 

Udlevering af nøgler m.v. aftales individuelt.

 

Når du er flyttet ind, skal målere for varme, vand og el aflæses.

Det står vi som udlejer for, så det bliver automatisk ordnet her fra kontoret.

 

Husk at eventuelle tomme kasser m.v. bortskaffes i de respektive containere, og må ikke henstilles udenfor ejendommen.

HUSK AT I SOM LEJER HÆFTER FOR BESKADIGELSER PÅ TRAPPEOPGANG MV. VED INDFLYTNING.

 

PAS DERFOR MEGET PÅ IKKE AT RIDSE OG LAVE MÆRKER PÅ VÆGGE MV.

STORSKRALD

Storskraldet må tidligst stilles udenfor bygningen aftenen før og senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Overtrædes dette, vil affaldet blive fjernet for lejers regning.

 

Dette gøres af brandmæssige hensyn, samt for at sikre en pæn ejendom.

 

Vi håber naturligvis at alle har forståelse herfor.

 

Link til Affald varme

 

 

PROBLEMER MED INDEKLIMA

Vores ejendomme bliver løbende tjekket af os, vores forsikringsselskab og endda i nogle tilfælde også af en ekspert på området.

Vi skal  som udlejer sørge for at ejendommen ikke har udvendige skader der kan forårsage, at fugt ledes ind i boligen.

Vi vil derfor, når vi får en henvendelse om fugtproblemer, gennemgå bygningen, og straks udbedre en eventuel skade.

Er der ikke skader på bygningen, kommer fugten indefra.

Altså fugt fra brugen af lejligheden, dvs. fugt afgivet fra menneskerne i den, fra madlavning, fugtigt eller vådt tøj, brusebad mv., hvilket også tydeligt viser sig ved at sidde indvendigt på bl.a. vinduer.

Lejer er her ansvarlig for at komme fugtproblemerne til livs, og er ansvarlig for skader på ejendommen, herunder bl.a. tapet, vinduer, trægulve mv., og der kan i værste fald blive tale om misligholdelse af lejers vedligeholdelsespligt.

 

Fugt og kondens ved vinduer er et klart og tydeligt tegn på for meget fugt i boligen.

Fugt og kondens sætter sig hvor varme og kulde mødes.

 

Løsningen er bl.a. bedre udluftning, og at undgå ting, som giver unødig fugt i lejligheden.

 

Den bedste løsning er at lufte ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt af 5-10 min. varighed.

At skabe gennemtræk er meget vigtigt, da ét åbent vindue kun dækker ca. 4% af behovet for udluftning.

Luft ekstra godt ud når fyringssæsonen begynder.

Varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. Det betyder, at møbler, gulve, tæpper mm. I løbet af sommeren optager en del fugt fra luften, der har en høj luftfugtighed. Når det så bliver vinter, falder luftfugtigheden, og for at komme i ligevægt med luften, skal materialerne afgive en del vand. Det er det vand du, udover det fugt som dannes hver dag, skal have luftet ud.

Selv hvis man ikke opfører sig anderledes i begyndelsen af fyringssæsonen end i slutningen, så er fugtproduktionen større, alene fordi alle materialer i lejligheden tørrer og dermed afgiver vand.

 

Gode råd:

- Daglig udluftning som beskrevet ovenfor

- Ordentlig varme på alle rum

- Rens udsugning på badeværelse og luk altid døren til resten af lejligheden under og efter bad.

- Efter brusebad tør fliserne af med en svaber.

- Åben døren til soveværelset om natten, så du ikke holder på fugten, hvor du opholder dig.

- Tør naturligvis aldrig tøj i lejligheden, og lad ikke fugtigt eller vådt overtøj eller sko ligge i lejligheden.

  (Et alm. Stativ med vasketøj afgiver normalt 2½ liter vand til lejligheden).

- Under madlavning, åben vinduet i køkkenet og luk om muligt døren til resten af lejligheden.

- Tænd altid emhætten 5 min. før, da den har behov for at skabe vakuum i rummet.

- Ved særlige behov kan der være behov for tilkøb af beholdere med fugtsugende poser eller mindre affugtere.


Link

https://www.bolius.dk/fugt-i-sovevaerelset-16485/

 

https://nyheder.velfac.dk/kom-kondens-paa-vinduerne-til-livs-5-tips-til-sundt-indeklima-i-din-bolig

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-far-du-et-godt-indeklima-derhjemme

 

ENERGI-MÆRKNING

Energimærkningen for den enkelte ejendom kan, såfremt det kræves for ejendommen, findes ved at indtaste by, ejendommens adresse samt husnummer på www.boligejer.dk

 

Har du behov for at få et eksemplar udleveret, kan en sådan naturligvis altid rekvireres ved henvendelse til kontoret.

OPSIGELSE AF LEJEMÅL

Du kan benytte vores  online formular til opsigelse af lejemål.

Du vil modtage en bekræftigelse på opsigelse af lejemålet.

UDFLYTNING

GODE RÅD VED FRAFLYTNING

 

Senest 14 dage før fraflytning skal der afholdes flyttesyn, hvor nøgler m.v. ligeledes skal afleveres.

MEDDEL IKKE FLYTNING  TIL EL-SELSKABET, DETTE GØRES HER FRA KONTORET.

Jeres periode går frem til den sidste dag i hæfter for lejemålet, og slutter ikke efter endt flyttesyn.

Hvis i får meddelt en forkert dato, bliver vi oprettet som forbruger på adressen, og skal efterføgende til at vente på en slutopgørelse, før vi kan afregne jer.

På flyttesynet gennemgåes lejemålets stand, og der aftales i hvilket omfang den skal istandsættes.

 

Håndværkerne istandsætter herefter lejemålet i 14 dags perioden, så den er klar til den nye lejer.

 

Når vi har modtaget fakturaer på det aftalte arbejde, udarbejdes en flytteopgørelse som sendes til lejer sammen med kopi af faktura for det udførte arbejde. Evt. overskydende depositum overføres til lejerpå det oplyste kontonummer.

 

Reg. og kontonummer skal i den forbindelse medbringes til flyttesynet.

 

Lejligheden, kælderrum mv. skal forinden flyttesynet være ryddet og rengjort overalt.

 

Rengøring er vigtig!

Den nye lejer skal naturligvis ikke overtage et lejemål der ikke er ordentlig rengjort. Det vil bl.a. sige at ovn, bageplader fliser bag komfur, emhætte wc, brusekabine m.v. skal rengøres/afkalkes ordentligt, således at de fremtræder nye og pæne.

 

TIP!

Ovnplader rengøres ved at de påføres brun sæbe samt salmiak spiritus. Pladerne lægges i en lukket sort sæk i 24 timer.

Pladerne kan herefter uden problemer vaskes rene. Er der fortsat enkelte steder det endnu sidder fast, gentages processen.

 

Affald og fællesarealer

Ved fraflytning er det vigtigt at man passer på ikke at skramme opgang, indgangsdøre m.v. da man naturligvis er erstatningsansvarlig herfor.

Ligeledes må kasserede ting ikke henstilles ved ejendommen. Opserveres der affald fra flytning modregnes  udgiften til bortskaffelse af affaldet i flytteopgørelsen. 

 

Melde flytning

Du har pligt til at meddele din kommunes folkeregisterkontor, at du flytter. Det betyder, at du er forpligtet til at meddele offentlige myndigheder, hvor du har fået bolig.
Du skal melde din flytning til folke-registerkontoret senest fem dage efter flytningen. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt en bøde. Flytter du længere end fem km. væk fra din nuværende bopæl, skal du også skifte læge. 


Internet og telefon
Ved flytteanmeldelse og telefon- og it-oprettelse angiver man selv, fra hvilken dato flytningen skal træde i kraft. Derfor kan du ligeså godt få alle disse ting i orden inden selve flytningen. 

El, vand og varme
Målerne herfor skal aflæses. Dette bliver ligesom ved indflytning ordnet her fra kontoret, når lejligheden er istandsat, og naturligvis forinden en ny lejer flytter ind, og skal som tidligere nævnt ikke foretages af lejer.

HUSK AT I SOM LEJER HÆFTER FOR BESKADIGELSER PÅ TRAPPEOPGANG MV. VED FRAFLYTNING.

 

PAS DERFOR MEGET PÅ IKKE AT RIDSE OG LAVE MÆRKER PÅ VÆGGE MV.

Please reload

Den daglige administration af vores lejemål varetages af eksternt administrationsfirma

De kan kontaktes ved at anvende kontaktformularen nederst på siden
bottom of page